Umawianie wizyt

Prosimy wybrać spośród członków naszego zespołu psychoterapeutę, z którym chcieliby Państwo się spotkać. Następnie w celu umówienia wizyty prosimy o mailowe lub telefoniczne skontaktowanie się z wybranym specjalistą. Kontakt do poszczególnych osób przyjmujących w naszej Pracowni znajdą Państwo w zakładce Zespół. 

Adres

ul. Nad Wierzbakiem 33/8

60-611 Poznań

(wejście do klatki od podwórka)