psychoterapia poznań

Pracownia Psychoterapii PROfundum

powstała z myślą o wszystkich tych, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia i pomocy, ponieważ:
- doświadczają cierpienia z powodu zaburzeń osobowości, afektywnych, lekowych, seksualnych,
- zmagają się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych,
- doświadczają niestabilności w relacjach interpersonalnych,
- mają trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami,
- czują niepewność lub niepokój w związku ze swoją seksualnością,
- doświadczają kryzysów życiowych i egzystencjalnych,
- mają trudność w adaptacji do nowej sytuacji i/lub otoczenia,
- chcą lepiej zrozumieć siebie oraz poznać wewnętrzne źródła i mechanizmy swoich zachowań,
- chcą zmienić sposób myślenia o sobie, o innych oraz zmienić nieefektywne sposoby radzenia sobie z psychologicznymi trudnościami.

Tworzymy zespół psychologów i psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach terapeutycznych. Dbamy o to, by posiadana przez nas wiedza była aktualna i wciąż podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach. 

Pomagamy osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom.

Wszyscy psychoterapeuci poddają swoją pracę regularnej superwizji.