Konsultacja psychologiczna/seksuologiczna

Ciąg spotkań, którego celem jest zdiagnozowanie przyczyn problemów zgłaszanych przez pacjenta. Podczas konsultacji terapeuta koncentruje się na dokładnym zbadaniu trudności i oczekiwań osoby zgłaszającej się po pomoc oraz zapoznaje się z jej funkcjonowaniem w różnych obszarach życiowych. Rezultatem spotkań jest informacja zwrotna na temat źródeł problemów pacjenta i możliwości poradzenia sobie z nimi. Konsultacje pełnią rolę fazy wstępnej do podjęcia psychoterapii, ustalane są wtedy również jej ramy i cele.

Psychoterapia indywidualna (osób dorosłych i młodzieży)

Metoda leczenia zaburzeń psychicznych oraz nieprawidłowego funkcjonowania. Najczęściej opiera się na rozmowie pacjenta z terapeutą oraz doświadczaniu procesu terapeutycznego. Techniki jakie terapeuta wykorzystuje uzależnione są od nurtu w jakim pracuje. Terapia jest cyklem regularnych spotkań odbywających się (również w zależności od paradygmatu) zwykle raz w tygodniu, czasami dwa razy lub raz na kilka tygodni. Długość jej trwania rozciąga się od kilkudziesięciu sesji do kilku lat. Rozpoczęcie procesu terapeutycznego poprzedzone jest fazą konsultacyjną.