psychoterapia poznań

Katarzyna Szlecht
Tel. 669 367 040


Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, psychologiem w trakcie certyfikacji seksuologicznej.

Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna), Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. Kontynuuje naukę w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, w którym certyfikuje się na seksuologa klinicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Areszcie Śledczym w Poznaniu, na Oddziale Detoksykacyjnym z Pododdziałem Psychiatrycznym oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Centrum Zdrowia Psychicznego – CM HCP w Poznaniu, Punkcie Interwencji Kryzysowej i Telefonie Zaufania Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu. Aktualnie pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Swarzędzu na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz z dysforią płciową .

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne i seksuologiczne dla osób dorosłych i młodzieży. Pracuje z osobami zmagającymi się z różnymi zaburzeniami psychicznymi: osobowości, afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, seksuologicznymi. Pomaga osobom, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, doświadczają kryzysów życiowych i egzystencjalnych, potrzebują psychicznego wsparcia, są niepewne lub czują niepokój w związku ze swoją seksualnością, doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych, z osobami którym trudno poradzić sobie z własnymi emocjami, doświadczyły straty, mają trudności w adaptacji do nowej sytuacji i/lub otoczenia, mają trudności z podejmowaniem decyzji. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.